Brede Spuk 2023-2026

In november heeft VSG samen met VNG, VWS en GGDGHOR 25 regionale digitale bijeenkomsten georganiseerd om gemeenten te informeren over de processen en thema’s van de Brede Specifieke Uitkering (Brede Spuk) 2023-2026 waaronder ook het uitvoeringsbudget Sportakkoord valt. In totaal zijn bijna 1.200 deelnemers bereikt met deze bijeenkomsten.

Tijdens de online bijeenkomsten werden de deelnemers meegenomen in het wie, hoe, wat en waarom van de Bestuurlijke akkoorden en de Brede Specifieke Uitkering. Verder werd stilgestaan bij het aanvragen, het tijdspad en de stappen die gemeenten (lokaal/regionaal) alvast kunnen zetten om dit proces in gang te zetten. Ook werd ingegaan op de (financiële) vragen die gemeenten daarbij hebben.

Onderstaand vindt u de algemene presentatie en de presentaties van de afzonderlijke regio’s (voor enkele regio’s volgt deze presentatie nog).

Algemene presentatie Regiobijeenkomsten SPUK en bestuurlijke akkoorden Sport Bewegen Gezondheid en de Sociale Basis

Presentatie GGD – Amsterdam Amstelland

Presentatie GGD – Brabant Zuid Oost

Presentatie GGD – Drenthe

Presentatie GGD – Flevoland

Presentatie GGD – Friesland

Presentatie GGD – Gelderland Midden

Presentatie GGD – Gelderland-Zuid

Presentatie GGD – Gooi en Vechtstreek

Presentatie GGD – Groningen

Presentatie GGD – Haaglanden

Presentatie GGD – Hart voor Brabant en Noord Oost Brabant

Presentatie GGD – Hollands Midden

Presentatie GGD – Hollands Noorden

Presentatie GGD – Ijsselland

Presentatie GGD – Rotterdam Rijnmond

Presentatie GGD – Twente

Presentatie GGD – Utrecht

Presentatie GGD – Zaanstreek Waterland

Presentatie GGD – Zuid Holland Zuid

Presentatie GGD – Zuid Limburg

Geplaatst op: 13 december 2022