Clubkadercoaching: aanmelden voor tweede tranche

Clubkadercoaching! Wil jij bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt?

Daar zorgt de clubkadercoach voor! De rol van de clubkadercoach wordt veelal ingevuld door buurtsportcoaches die gedurende één of twee seizoenen een vereniging ondersteunen bij het opzetten van een gedegen trainersbegeleidingsbeleid. Wil jouw gemeente, provinciaal of lokaal sportservicebureau werk maken van clubkadercoaching? Bekijk het filmpje, meld je aan voor de Clubkadercoach Community of Practice en werk samen met VWS, VSG en NOC*NSF!

Lees meer


, , ,

Geplaatst op: 23 juni 2020