Corona en Topsport: gezamenlijke update Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF

Naar aanleiding van meerdere vragen over trainingshervatting door topsporters publiceren we deze update. Het kabinet heeft op 21 april besloten dat topsporters op aangewezen topsportaccommodaties trainingen kunnen hervatten als zij zich houden aan de RIVM richtlijnen. Het kabinet heeft deze uitzonderingsbepaling opgenomen omdat de groep topsporters met een A-status, Selectiestatus of High Potential status van NOC*NSF beperkt van omvang is. Alleen deze groep (volwassen) topsporters kan dan ook de trainingen hervatten. In uitzonderlijke gevallen en op voordracht van de sportbond kan hiervan voor een individuele sporter zonder status van worden afgeweken. Voor betaald voetbal zijn separate afspraken gemaakt met de KNVB.

Een besluit waar de Nederlandse topsport blij mee is. Tevens een grote verantwoordelijkheid die de topsport graag op zich neemt. Gemeenten hebben een wezenlijk aandeel in een goede hervatting van de trainingen voor de sporters met een NOC*NSF-status, omdat zij toezien op het naleven van de noodverordeningen en de daarbij behorende RIVM richtlijnen. De tekst uit de toelichting bij paragraaf 2.3 van de modelnoodverordening luidt: “Volgens de aanwijzing van 24 april 2020 gaat het daarbij om de instellingen voor topsport die genoemd zijn op www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties en www.knvb.nl/trainingsaccomodaties”.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt. Sportbonden stellen, in afstemming met hun trainingsaccommodatie(s), herstartprotocollen op voor de eigen sport(en). Deze worden door NOC*NSF gescreend op basisvoorwaarden en daarna door een expertpanel bestaande uit RIVM en Erasmus MC getoetst op de strikte hygiëne- en gezondheidsvoorwaarden. NOC*NSF publiceert de namen van de betreffende topsportaccommodatie(s) op www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties zodra deze twee stappen zijn doorlopen.

Pas als een topsportaccommodatie op deze lijst staat en ook de aangepaste noodverordening door de betreffende Veiligheidsregio is gepubliceerd, kunnen de trainingen worden hervat. Trainen door de boven bedoelde (volwassen) topsporters op andere locaties is niet de bedoeling.

Het screenen van de herstartprotocollen is in volle gang en de verwachting is dat dit proces binnen enkele dagen is afgerond.

Vragen?

Voor vragen kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. Sportbonden bij Marieke Faber (marieke.faber@nocnsf.nl) en gemeenten via info@sportengemeenten.nl.

, , , , ,

Geplaatst op: 30 april 2020