Green Deal Sportvelden

Dossier

« Terug naar Dossiers


De ‘Green Deal Sportvelden’ is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De partijen die deze ‘Green Deal’ hebben ondertekend zijn de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland. De officiële tekst van de Green Deal Sportvelden gepubliceerd in de Staatscourant vindt u hier. 

Uitstel en vervolg voor sportsector

Op 25 oktober 2019 heeft staatsecretaris van Veldhoven mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport de kamer geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw waaronder in de sportsector. Zij geeft aan dat voor de sportsector gebleken is dat het niet mogelijk is om in 2020, zoals beoogd in de Green Deal Sportvelden, al volledig naar chemievrij beheer over te gaan. Voor sportvelden zal nog tot en met 2022 een uitzondering gelden om alleen voor een beperkt aantal en nog nader vast te stellen specifieke hardnekkige plagen (zoals bepaalde onkruiden, schimmels en insecten) – daar waar geen werkend alternatief is – gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken.

Bij het bepalen van deze uitzonderingen zal de staatsecretaris zich baseren op het oordeel van onafhankelijke deskundigen over de uitvoerbaarheid van alternatieven. Waar alternatieven moeten worden ontwikkeld, kan de innovatieregeling van de minister Medische Zorg en Sport daarvoor budget beschikbaar stellen. Op die manier wordt de ambitie optimaal gekoppeld aan het belang dat sportbeoefening in de maatschappij heeft.

Voor het nieuwe beheerseizoen van 2020 treedt een gewijzigde Regeling in werking. Het aantal te bestrijden soorten planten en insecten waarvoor professioneel gebruik buiten de landbouw nog is toegestaan, wordt hierin ongeveer gehalveerd. Zoals eerder aangegeven zal de staatsecretaris zich bij het opstellen van deze lijst met uitzonderingen baseren op het oordeel van onafhankelijke deskundigen over de uitvoerbaarheid van alternatieven.

De brief word behandeld in het Algemeen Overleg gewasbeschermingsmiddelen op 31 oktober.

De afspraak om als sector werk te maken van chemievrij beheer van sportvelden, zoals beschreven in de ‘Green Deal Sportvelden’, is overgenomen in de Routekaart Verduurzaming Sportsector, waarin is opgenomen een deelakkoord milieuvriendelijk beheer van sportvelden. Deze is op 23 januari 2020 ondertekend door de partijen zoals ook betrokken bij de ‘Green Deal’, meer informatie over de Routekaart Verduurzaming Sportsector treft u hier aan. 

Europese Richtlijnen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt mogelijk gevaar met zich mee voor mens, dier en milieu. De overheid onderschrijft dit en heeft, mede naar aanleiding van de Europese richtlijnen, vanaf 31 maart 2016 een verbod ingesteld op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen zoals geasfalteerde speelvelden, trottoirs of tribunes bij sportaccommodaties. Vanaf 1 november 2017 is ook het gebruik op overige terreinen verboden, zoals de bloemperken of bossen bij sportaccommodaties.

Oproep en ondersteuning

Duurzaam beheer van sportvelden is een sectorbelang en kan alleen inhoud krijgen als uitvoerende partijen hun inbreng hebben. Samenwerking tussen de partijen is essentieel om tot de best haalbare oplossingen te komen. De ondertekenaars van de ‘Green Deal’ doen een beroep op alle sportveldbeheerders om hun maatschappelijke rol te nemen en een gezonde, toekomstbestendige en duurzame sportomgeving voor sporters te creëren. Grote groepen sporters zijn steeds meer op zoek naar een gezonde leefomgeving en de sportverenigingen en gemeenten kunnen door een verantwoorde manier van beheren hier goed bij aansluiten. Bovenstaande partijen stimuleren dit bij de achterban en bieden ondersteuning om dit te realiseren. Ook zorgen zij dat de opgedane kennis over alternatieve beheermethoden gedeeld wordt onder de uitvoerende partijen.

Meer informatie 

Meer informatie voor sportveldbeheerders, gemeenteambtenaren of verenigingsbestuurders over milieuvriendelijk beheer van sportvelden, is te vinden op het kennisplatform duurzame sportsector van Kenniscentrum Sport & Bewegen te bereiken via www.duurzamesportsector.nl