Dossier Kunstgras en Gezondheid

« Terug naar Dossiers


Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Tien jaar geleden werden al verschillende onderzoeken (zie onderaan in dit dossier) uitgevoerd om te zien of rubberkorrels in kunstgrasvelden schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. Hierbij ging het over een blootstelling aan nitrosaminen, wat een kankerverwekkende werking zou hebben.

Onderzoeken hebben toentertijd aangetoond dat deze stof geen gezondheidsrisico’s met zich meebracht. Momenteel is de discussie weer actueel door de stof MBT in de rubberkorrels. Deze stof is onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie op de lijst van kankerverwekkende stoffen gezet.

Het (gebruik van het) materiaal

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die hiervoor hergebruikt worden. De stof MBT wordt gebruikt bij het produceren van autobanden.

Rubbergranulaat word met name gebruikt voor de instrooi van kunstgras voetbalvelden. Echter ook in de openbare ruimte worden kunstgrasveldjes ingestrooid met rubberkorrels genaamd `rubbergranulaat’. Van de ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid. Het overgrote deel van de velden is/wordt door gemeenten aangelegd.

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling op basis van de op dat moment, wereldwijd beschikbare informatie bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Voor totaal overzicht van eerdere onderzoeken en adviezen op basis hiervan kunt u terecht bij het RIVM.

Bespreking onderwerp vergadering commissie OCS, 16 febr.

De VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport kwam 16 februari bijeen. Aan de vooravond van deze vergadering is overleg gevoerd met RIVM, KNVB en VSG over rubbergranulaat, dit naar aanleiding  van onderzoek aan de VU waaraan in het programma Zembla aandacht werd besteed. De VNG blijft, in nauw overleg met VSG en KNVB, achter de conclusies en reactie van het RIVM staan (zie rechts). De terugblik vanuit de commissie OCS treft u hieronder aan:

 

Resultaten onderzoek RIVM 2016

In opdracht van minister Schippers van VWS heeft het RIVM extra onderzoek gedaan naar rubbergranulaat. De resultaten daarvan kunt u teruglezen in het RIVM-rapport.

Reactie RIVM op onderzoek VU naar effect rubbergranulaat op embryo’s van zebravissen

Tijdens een vervolguitzending op 15 februari 2017 n.a.v. de uitzending van Zembla van 5 oktober j.l. werd het VU-onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat op embryo’s van zebravissen gepresenteerd. RIVM geeft in een reactie aan dat in vergelijking met kwantitatieve zoogdierstudies het onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten geeft voor wat betreft de risico inschatting voor de mens. De reactie van RIVM vindt u hieronder bij algemene informatie.

Algemene informatie

Bij RIVM actueel vindt u een tijdslijn van de meest relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen op dit onderwerp tot nog toe.

Hieronder treft u documenten aan die u kunt gebruiken bij beantwoording van vragen vanuit media of gebruikers van kunstgrasvelden, waaronder een voorbeeldbrief van gemeente Amersfoort.


Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over rubbergranulaat in kunstgrasvelden en verschillende onderzoeksresultaten treft u hieronder aan.

Internationaal 

Onderzoeken

Artikelen

Kamervragen en kabinetsreactie