Handreiking Markt en Overheid

Wet Markt en Overheid

« Terug naar Wet Markt en Overheid


De Handreiking Markt en Overheid is een praktische gids voor overheden en geeft antwoord op vragen als: wat is een overheid? Wat is een overheidsbedrijf? Wat is een economische activiteit? En wanneer is er sprake van een algemeen belang?

Download Handreiking Markt en Overheid