Passage Sport in speech Anita Vegter, bestuurslid ACM

Wet Markt en Overheid

« Terug naar Wet Markt en Overheid


U denkt waarschijnlijk: ‘Sport is altijd in het algemeen belang, dus dat mag!’

Natuurlijk, gemeenten moeten activiteiten in het algemeen belang ondersteunen. Dat kan ook met de Wet Markt en Overheid. Bij sporthallen kan ik mij voorstellen dat sommige huurders een essentiële bijdrage leveren aan maatschappelijke vorming van kinderen. Bij sportvelden kan ik mij voorstellen dat er vaak geen relevante marktpartij is die voetbalvelden wil exploiteren. Sport is een belangrijke sociaal maatschappelijke activiteit. En dat moet ook vooral zo blijven. Daar is geen discussie over.

Vragen

De vragen die u vanuit Markt en Overheid moet stellen zijn:

Begrijp me niet verkeerd: de markt is niet altijd zaligmakend, maar het financieren van economische activiteiten met publiek geld is zeker niet altijd de beste oplossing.

Activiteiten waarvan u vindt dat ze in het algemeen belang door uw gemeente moeten worden georganiseerd, kunt u in een raadsbesluit vastleggen. Zo’n algemeen belang besluit moet goed onderbouwd worden; u maakt daarbij een zorgvuldige afweging tussen publieke en economische belangen. Aan de totstandkoming van het besluit gaat natuurlijk ook een inspraakperiode vooraf waarin belanghebbenden hun visie kunnen geven.