Steekproef sportaccommodaties en Wet Markt en Overheid naar sportieve concurrentie

Wet Markt en Overheid

« Terug naar Wet Markt en Overheid


ACM heeft onder een steekproef genomen bij 35 gemeenten om te kijken of het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen voldoet aan de Wet Markt en Overheid. Van de 35 gemeenten exploiteren 16 gemeenten zelf een sportaccommodatie. 1 daarvan zegt de integrale kosten door te berekenen.

Elf gemeenten hebben de exploitatie uitbesteed aan een overheidsbedrijf, maar hebben bijna allemaal een financiële band met dit overheidsbedrijf. Dan is de kans groot dat er bevoordeling van dit overheidsbedrijf is. Er is één gemeente die zegt een ‘algemeen belang’ besluit te hebben genomen.

DOWNLOAD het Rapport Steekproef Sportaccommodaties.