Wat zijn integrale kosten?

Wet Markt en Overheid

« Terug naar Wet Markt en Overheid


Integrale kosten zijn alle kosten die gemoeid zijn met het leveren van goederen of het verrichten van diensten. Overheden moeten de integrale kosten toerekenen aan die goederen of diensten. De tarieven voor die goederen en diensten mogen niet onder het niveau van de integrale kosten liggen.

In het BESLUIT MARKT en OVERHEID staat beschreven wat integrale kosten zijn. En ook hoe overheden deze kosten dienen door te berekenen in hun tarieven als zij economische activiteiten uitvoeren.