eLoket voor Informatieplicht energiebesparing open

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten ca. 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Ook voor sportorganisaties, waaronder sportclubs, geldt deze informatieplicht. Voor sport en recreatie is door de overheid een lijst opgesteld met erkende maatregelen.

Informatieplicht energiebesparing

Alle bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Onder ‘bedrijven en instellingen’ vallen ook sportorganisaties, waaronder sportclubs.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of sportorganisaties aan de informatieplicht moeten voldoen. Kijk op infographics.rvo.nl/informatieplicht voor meer informatie.

Erkende maatregelenlijst sport en recreatie

Indien er blijkt dat de sportorganisatie onder de informatieplicht valt dan moeten de genomen energiebesparende maatregelen worden doorgegeven aan RVO. De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen, waaronder de lijst voor de Sport en Recreatie sectoren. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn.

Wij adviseren gemeenten om sportorganisaties, waaronder sportclubs die tot bovenstaande categorie behoren en dus een informatieplicht hebben actief te informeren over het feit dat zij de plicht hebben hun energiebesparende maatregelen voor 1 juli te rapporteren.

Meer informatie en rapporteren

Kijk voor meer informatie en ga voor rapporteren naar E-loket informatieplicht energiebesparing van RVO.  

Meer informatie toegesneden op sportclubs over de informatieplicht vind je op de website voorclubs.sport.nl

Overige informatie:

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘sportclubs moeten verduurzaming aantonen’, 3-04-2019 


Geplaatst op: 21 maart 2019