Gemeenten, sport & coronavirus: maatregelen jeugd

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 21 april jl. heeft premier Rutte aangegeven dat onder voorwaarden kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer mogen gaan sporten. Als Vereniging Sport en Gemeenten zijn wij samen met het ministerie van VWS directie sport, en NOC*NSF hier volop bij betrokken. Voor zover het raakt aan andere beleidsvelden, of bevoegdheden hebben wij uiteraard ook nauw contact met de VNG, burgemeesters en andere deskundigen.

Alles dichtdoen was weliswaar heel vervelend, maar relatief eenvoudig te handhaven. ‘Opstarten’ binnen kaders is daarentegen wat complexer. Wij krijgen nu al veel vragen en suggesties en dat zal bij u niet anders zijn. Derhalve willen wij u met dit bericht alvast informeren over wat u de komende dagen van ons kunt verwachten, of waar u met uw vragen en suggesties terecht kunt.

Brieven aan Tweede Kamer 21 april

Hier vindt u de brieven die gisteravond aan de Tweede Kamer zijn gezonden:

Kamerbrief 21 april 2020
Brief advies RIVM

Veel gestelde vragen

Hier vindt u ook twee Q&A-documenten met veel gestelde vragen:

Q&A sport na 28 april
Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport

Bekijk ook de factsheet.

Aanpassing Noodverordening naar aanleiding van maatregelen na 28 april

Er zullen aanpassingen gedaan moeten worden naar aanleiding van de maatregelen na 28 april. Dat zal op Veiligheidsregio-niveau gebeuren.

Wat kunt u vrijdag a.s. van ons verwachten?

Samen met NOC*NSF zorgen wij voor een protocol dat u samen met de sportaanbieders kunt gebruiken. Uiteraard zit daar ruimte in voor lokaal maatwerk. Ook zullen wij nieuwe vragen van antwoorden voorzien. Clubs worden ook nu al via hun koepels zoveel mogelijk geïnformeerd.

Afspraken maken tussen gemeente en sportaanbieders

Naar aanleiding van onder andere het protocol kunnen dan vervolgens afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de sportaanbieders. Wij adviseren u alvast op voorhand ook de handhavers en bijvoorbeeld uw buurtsportcoaches te betrekken. De eerste lijn van handhaving komt natuurlijk gewoon bij de clubs zelf komt te liggen.

Over handhaving, hoe u het beste de clubs kunt informeren en tot afspraken kunt komen zullen wij u vrijdag aanstaande van een advies voorzien.

Het buitenbad open?

Bijzondere aandacht vraagt wellicht het openstellen van het buitenbad. Gesteld is dat het openstellen van het buitenbad een lokale afweging is. Dit vraagt om specifieke aandacht. Vereniging Sport en Gemeenten heeft de zwembadbranche gevraagd met een apart protocol te komen over hoe dat zou kunnen. Wij zullen dat eveneens vrijdag aanstaande aan u doen toekomen.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze brief en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten verwijzen wij u naar ons dossier.

, ,

Geplaatst op: 22 april 2020