Geplande update sport en covid-19

Afgelopen woensdag 24 juni heeft het kabinet tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de verruiming van de maatregelen voor sport naar voren wordt gehaald van 1 september naar 1 juli. Dat is goed nieuws. Zo komt de afstandseis van 1,5 meter voor alle sporten en sporters te vervallen en zijn ook wedstrijden en toernooien weer toegestaan. Ondanks dat al veel zaken bekend zijn, blijft er op sommige punten nog onduidelijkheid over de invulling van de maatregelen voor sport.

Om die reden kunnen we u nog geen compleet handelingsperspectief geven en hebben we besloten onze geplande update uit te stellen naar het moment dat we wel een compleet beeld hebben. We hopen u begin volgende week nader te kunnen berichten.

Het protocol Verantwoord Sport is al wel geactualiseerd met wat nu bekend is. Dit concept-protocol kunt u vanaf later deze middag vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/sportprotocol.
We adviseren u wel om kennis te nemen van de disclaimer die bij het protocol staat opgenomen.

Kijk voor verdere informatie en updates ook in ons dossier.

, , ,

Geplaatst op: 26 juni 2020