Handreiking gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen

Eerder informeerden wij u al kort over het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. De middelen moeten zorgen voor steun en verlichting specifiek voor groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen. Het doel is om de negatieve gezondheidseffecten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk tegen te gaan om verdere schade te voorkomen.

Er is een praktische handreiking van de VNG verschenen die gemeenten ondersteunt bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies (23 miljoen) en de impuls op bewegen (10 miljoen) vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (zie actielijn 3: Intensivering initiatieven gezonde leefstijl). De incidentele middelen voor 2021 verleent de minister ambtshalve via SPUK Sportakkoord. Het ministerie streeft ernaar de gewijzigde regeling medio juni te kunnen publiceren in de Staatscourant.

Impuls op bewegen/ sportakkoord

Er is dus een specifieke rol voor sport en bewegen weggelegd. De financiële impuls voor bewegen (10 miljoen) geldt als een aanvulling op het uitvoeringsbudget van de lopende lokale Sportakkoorden. De gedachte achter deze extra stimulans is dat lokale sportakkoorden bijdragen aan een sterkere lokale infrastructuur voor sport en bewegen, die wij hard nodig hebben om aan een gezonde leefstijl te werken, met oog voor voldoende beweging. Middelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de financiering van de lokaal gekozen maatregelen uit het sportakkoord, activiteitenbudget voor buurtsportcoaches en hun samenwerkingspartners, en ondersteuning van ondertekenaars, zoals sportverenigingen of andere sportaanbieders, van de lokale akkoorden. Met de extra uitkering kan gericht geïnvesteerd worden in de lokale sport om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen en de organisatie van lokale sportaanbieders hiertoe te versterken.

DUS-I Specifieke Uitkering Sportakkoord  / Wijzigingsregeling ‘impuls voor bewegen’ (25 februari 2021)

, , ,

Geplaatst op: 30 april 2021