Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

Bij het beheer en onderhoud van sportvelden kunnen plagen, ziekten of onkruid leiden tot situaties waarbij het uitoefenen van de sport niet langer verantwoord is. In die situaties is het gebruik van pesticiden veelal een redmiddel. De kern van goed beheer van sportgras is te voorkomen dat deze aantastingen kunnen ontstaan en daarmee de inzet van pesticiden. In het kader van de Green Deal Sportvelden is een handreiking ontwikkeld die informatie biedt voor beheerders om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan.

De handreiking geeft inzicht in de omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid ontstaan en vormt daarmee een basis voor de aanpak daarvan. Hiermee kunnen stappen gezet worden richting chemievrij beheer.

Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer


Geplaatst op: 7 januari 2020