Heb jij de oplossing voor veilig binnensporten of het heropenen van sportevenementen?

Door de uitbraak van COVID-19 bevindt ook de sport- en beweegsector zich in een zeer lastige situatie. Sport(evenementen) kunnen zeer beperkt georganiseerd worden, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een innovatiecompetitie (SBIR) opgezet. Voor deze competitie is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken sport(evenementen) verantwoord open te stellen. Het is de ambitie om zo snel mogelijk op volle capaciteit te sporten en veilige sportevenementen voor publiek te organiseren.

Sportinnovator daagt partijen uit met oplossingen te komen voor:

  1. Veilig en verantwoord openstellen stellen van sportevenementen voor publiek
  2. hygiëne en luchtkwaliteit van binnensportaccommodaties

Op dinsdag 25 augustus om 14.00 uur is er een online informatiebijeenkomst. Voorstellen kunnen worden ingediend tot maandag 7 september 2020 (voor 10.00 uur). Meer informatie over deze innovatiecompetitie staat op de website van RVO.

Deze innovatiecompetitie sluit aan op het programma Fieldlab Evenementen dat vanuit de evenementensector in samenwerking met de overheid tot stand is gekomen. (Deel)oplossingen worden bij voorkeur in de praktijk getest in aangewezen testlocaties gecoördineerd door het Fieldlab Evenementen.


, , , ,

Geplaatst op: 5 augustus 2020