Huisvesting bewegingsonderwijs

Gemeentelijk perspectief op de wettelijke verplichting in het primair onderwijs

Scholen voor primair onderwijs moeten straks voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs verzorgen. Deze wettelijke verplichting gaat in met ingang van het komend schooljaar (2023-2024). Twee jaar geleden stond bij 53 procent van de basisscholen dat aantal lesuren bewegingsonderwijs al op het rooster (Slot-Heijs et al., 2021). Hoe staat het er nu voor?

In opdracht van VSG heeft het Mulier Instituut voor het tweede jaar op rij gemeenteambtenaren bevraagd over hoe zij basisscholen in staat gaan stellen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Resultaten van de vorige bevraging vindt u in het factsheet uit 2022 .

Resultaten

  • In 38% van de gemeenten voldoen alle basisscholen al aan de verplichting.
  • In 56% van de gemeenten wordt gegymd op het schoolplein. Dit was in 2022 35%.
  • In 15% van de gemeenten is nog geen oplossing voor de scholen die nu niet voldoen aan de verplichting.

Bekijk alle resultaten in het Factsheet huisvesting bewegingsonderwijs.

Geplaatst op: 13 juli 2023