Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht rond energiebesparende maatregelen die in 2019 in werking treedt, stelt nieuwe eisen aan het informatiemanagement rond vastgoed. Het verzamelen van de informatie vraagt de nodige inspanning van onderwijs-, sport- en cultuurorganisaties, corporaties en gemeenten. Zij worden in 2019 verplicht te melden of zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit).

Wat al bekend is, is dat de informatieplicht geldt voor instellingen die meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. En dat de informatieplicht betrekking heeft op erkende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Denk aan isolatie, slimme meters, LED-verlichting, tijdschakelaars, aanwezigheidsdetectors, gebalanceerde ventilatie, zonnepanelen, warmteterugwinning of lagere stroomspanning.

Een bedrijf voldoet aan de informatieplicht als het een melding heeft gedaan voor 1 juli 2019. Het voldoet pas aan de energiebesparingsverplichting als het alle van toepassing zijnde maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder heeft genomen.

Meer informatie over de informatieplicht energiebesparing vindt u hier.

 

Geplaatst op: 7 september 2018