Innovatieprijs zwembaden 2018 naar Gemeente Rheden

De gemeente Rheden heeft in Noordwijk tijdens het Nationaal Zwembadcongres van Vereniging Sport en Gemeenten de Innovatieprijs voor zwembaden 2018 ontvangen. Rheden ontvangt de prijs omdat het de roep om meer zorggeld naar de sport met een nieuw doelgroepenbad concreet maakt.

Volgens Vereniging Sport en Gemeenten is Rheden een voorbeeld voor gemeenten in Nederland met de keuze om sport en het sportbedrijf een plek in te laten nemen in de zorgketen. Een belangrijk deel van het zwembad dat in 2020 klaar zal zijn, wordt ook daadwerkelijk gefinancierd vanuit zorggelden. Het doelgroepenbad is bedoeld om verschillende groepen, zoals senioren, mensen met artrose of reuma, zwangere vrouwen én mensen met een beperking, te laten sporten. Een zwembad met een beweegbare bodem, een prikkelarme omgeving en een temperatuur van 32 graden.

“Iedereen was overtuigd van de noodzaak, alleen heeft het ongeveer acht jaar geduurd tot de financiering rond was”, stelt wethouder Marc Budel. “Eind september was dat een feit. Dit bad is speciaal voor mensen met een beperking en strekt zich uit tot een breed scala aan doelgroepen. Iedereen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kan er terecht. In de regio is een grote groep mensen waarvoor bewegen steeds moeilijker wordt. Voor hen is zwemmen een van de weinige mogelijke vormen van bewegen. Omdat het bad bijdraagt aan Wmo-doelen, zoals de vitaliteit van ouderen wordt het voor een deel met Wmo-gelden gefinancierd.”

De gemeente Rheden zet zich al langere tijd in voor een hogere sportdeelname van mensen met een beperking door zich vooral te richten op de vraagkant en het stimuleren van aangepast sporten regionaal aan te pakken. Wethouder Marc Budel: “Het bad heeft een regionale functie en we gaan op zoek naar meerdere partijen om het tot een succes te maken. We trekken al op met omliggende gemeenten en praten met verzekeraars die een gezonde leefstijl in hun pakket opnemen. Ook hebben we contacten met huisartsen, fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Het is misschien niet de makkelijkste weg, we zijn aan het pionieren, en met plezier.”

Sport voor elke doelgroep

De gemeente is al enige tijd verbonden aan het regionale loket Uniek Sporten. In 2013 waren er 125 activiteiten voor sporters met een beperking, in 2017 waren dat er 204. Ook groeide het aantal aanbieders van 83 in 2013 naar 135 in 2017. In totaal kunnen sporters kiezen uit 69 verschillende takken van sport. In 2020 komen daar dus ze activiteiten in het zwembad bij. Daarnaast betaalt de gemeente uit het zorgbudget ook een aantal beweegcoaches.  “We doen veel om mensen te verleiden om te komen sporten,” vertelt de wethouder. “Naast de deelname aan Uniek Sporten hebben we vorig jaar Sportcentrum De Dumpel volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt. Ook in Rheden en Dieren zijn we bezig om de toegankelijkheid van de sportcentra te verbeteren. Wij willen toe naar een integrale aanpak waarbij we elke doelgroep stimuleren om mee te doen. Zoals kleine groepjes bij een instelling motiveren om te komen sporten. Het aanbod is er, maar de deelname van mensen met een beperking blijft achter. Dat moet anders!”

De verkiezing

De Innovatieprijs Zwembaden wordt door Vereniging Sport en Gemeenten jaarlijks toegekend aan een zwembad dat een aantoonbaar innovatieve aanpak kent.

Geplaatst op: 29 november 2018