Interventies voor gemeente en zorgverzekeraar

Sinds 2019 zit de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen onder voorwaarden in de basisverzekering. Het ministerie van VWS wil in navolging hierop, de implementatie van andere vormen van preventie in de zorg bevorderen. Het gaat om interventies die bijdragen aan de beweging 'van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag'.

Samen met partners maakt VWS inzichtelijk welke belemmeringen een brede implementatie in de weg staan en welke oplossingen hiervoor zijn. Het gaat op dit moment om leefstijlinterventies bij diabetes, valpreventie, welzijn op recept en de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen. Daarnaast blijft VWS inzetten op een goede implementatie van de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie   voor volwassenen.

Deze vormen van preventie bevinden zich vaak op het snijvlak van curatieve zorg en het sociale domein. Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekering is hiervoor van belang. Voor het organiseren en coördineren van deze samenwerking kunt u gebruik maken van de subsidieregeling preventiecoalities.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vijf interventies en goede voorbeelden om zo inspiratie op te doen om zelf aan de slag te gaan.


Geplaatst op: 13 februari 2020