Investeren in sport en bewegen betaalt zich uit

Wat levert sport en bewegen op? Sport en bewegen heeft overduidelijk maatschappelijke waarde. Dit bleek al uit een onderzoek van Ecorys uit 2017. Hier werd de sociaaleconomische waarde van een persoon die voldoende sport en beweegt in euro’s omgezet. Om meer inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement hebben Rebel en het Mulier Instituut in 2019 de kosten van sport en bewegen naast de opbrengsten gezet.

Dit heet de Social Return On Investment (SROI) van sporten en bewegen. Uit dit onderzoek bleek dat de opbrengsten van sporten en bewegen 2,51 keer zo hoog waren dan de kosten. En dat investeren in sport en bewegen dus loont.

Een SROI van 2,7: nieuw onderzoek geeft meer maatschappelijke meerwaarde aan

Hoe staan we er nu voor? Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft Ecorys in 2021 al eens opdracht gegeven om de sociaaleconomische waarde opnieuw te berekenen. Met de nieuwe opbrengsten, nieuwe cijfers over de beweegrichtlijnen en nieuwe inzichten in de methode is de SROI van sport en bewegen in 2022 nogmaals berekend. Het blijkt dat investeren in sport en bewegen op een maatschappelijk rendement van 2,7 wordt geschat, deze zijn dus hoger dan de kosten; oftewel, alle investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op. Anders dan het onderzoek uit 2019 is dat er meer kosten meegerekend zijn en dat voor de baten het gemiddelde van de bandbreedte is gebruikt. Bij de onderkant van de bandbreedte komt de SROI op 1,82 uit en een berekening met de bovenkant van de waarde komt op een SROI van 3,58.

Gemeentelijke SROI-cijfers en kengetallen

De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Om inzicht te krijgen in de lokale SROI van 2019 heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen destijds een dashboard ontwikkeld. Het dashboard krijgt voor 2022 een andere invulling. Binnenkort krijgen gemeenten de mogelijkheid om een infographic aan te vragen met lokale SROI-cijfers en andere kengetallen rondom sport en bewegen.

Lees meer

Bron: Kenniscentrum Sport & Bewegen

,

Geplaatst op: 27 juni 2022