Juridisch advies ondernemers in de sport en gemeente

Het aantal ondernemers in de sport- en beweegsector is de afgelopen decennia fors gegroeid. Samen vormen deze ondernemers de grootste sportaanbieder in Nederland. Hun brancheorganisaties komen samen in het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Dit platform is een van de strategische partners van het Sportakkoord II, Sport versterkt. Ook op lokaal niveau ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen met ondernemende sportaanbieders. Voor veel gemeenten is dit betrekkelijk nieuw. Zijn hier spelregels voor? Wat mag wel? En hoe zit dat financieel?

VSG heeft Certa Advocaten gevraagd aan welke regelgeving gemeenten zich dienen te houden bij aanbesteding van sportopdrachten, zoals het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten aan bepaalde groepen in de wijk.

Het gehele juridische advies is te vinden in deze memo:

Memo gunning sportopdracht

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Als de sportopdracht maximaal € 50.000,- bedraagt staat het de gemeente vrij om deze opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden. Dat wil zeggen dat de gemeente deze opdracht aan één partij kan gunnen, zonder deze opdracht openbaar uit te zetten. Zodoende blijven de administratieve lasten beperkt en kan een lokale aanbieder met passende ervaring en kwaliteit worden geselecteerd.
  • Boven deze drempelwaarde van € 50.000,- moet de sportopdracht aan de hand van reguliere aanbestedingsregels worden uitgezet. De Gids Proportionaliteit is hierin leidend. Gemeenten vragen dan enkele offertes bij geselecteerde aanbieders op en kiezen de aanbieder die het hoogst scoort op prijs/kwaliteit.

Gemeenten volgen binnen deze juridische kaders hun eigen pad en kunnen derhalve eigen keuzes maken. VSG organiseert binnenkort een vragenuurtje waarin het juridisch advies nader wordt toegelicht en gemeenten vragen kunnen stellen.

, ,

Geplaatst op: 11 april 2024