Kamerbrief over Nederland vitaal en in beweging

Ministers Van Ark, Slob, Van Nieuwenhuizen, Koolmees en Ollongren en staatssecretarissen Blokhuis en Van Veldhoven hebben op 20 mei jl. de Tweede Kamer een brief gestuurd over Nederland vitaal en in beweging. In de brief benadrukken zij dat er al beleidsinitiatieven lopen op bewegen, het belang breed gedeeld wordt om integraal beleid op ‘bewegen’ te voeren en dat het belangrijk is om dit beleid met het oog op de toekomst verder te blijven ontwikkelen.

Dat doen ze “vanuit de kennis en de overtuiging dat het voortzetten van de huidige, gefragmenteerde wijze waarop bewegen in de samenleving door de (Rijks)overheid wordt bevorderd, niet voldoende zal blijken om de ambitieuze doelstelling uit het Preventieakkoord van 2018, dat minimaal 75 procent van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen, te halen.”

Met deze brief voldoen de ministers aan de toezegging in de brief aan de Tweede Kamer van 30 oktober 2020 om de Kamer in april 2021 nader te informeren over een ‘routekaart bewegen’ die kan helpen bij het formuleren van beleid van het volgende kabinet. Ze constateren dat in de afgelopen twintig jaar, ook met inzet vanuit de overheden op bewegen, slechts tien procent meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen is gaan voldoen. Er is dus een aanzienlijke extra inzet nodig om ruim het dubbele te kunnen bereiken in de komende twintig jaar. Wat er gedaan is en wordt is niet genoeg. Beleid en interventies op bewegen zijn te versnipperd om een substantiële verandering teweeg te brengen, aldus de ministers.

Beleidsadvies 

In het Beleidsadvies Bewegen 2021 – 2040 zijn de eerste kansrijke en vernieuwende ideeën uiteengezet om echt een verschil te kunnen maken in én met de samenleving. Deze ideeën komen voort uit de werkgroep ‘Bewegen het Nieuwe Normaal’. In het beleidsadvies is een inventarisatie gemaakt van een beleidsaanpak die het startpunt kan zijn voor het creëren van een trendbreuk in de beweegcurve, om de komende twintig jaar meer te kunnen bereiken dan de afgelopen twintig jaar.

Bijlage: Stand van Bewegen in Nederland. Hierin wordt een korte weergave gegeven van de stand van bewegen in Nederland op basis van wetenschappelijke informatie.

, , , ,

Geplaatst op: 27 mei 2021