Keuze maken tussen gras, hybride en kunstgras?

Er komt volgens BSNC meer belangstelling voor hybride velden. Er zijn echter allerlei soorten velden op de markt. Waar valt dan de keuze op en waarom? Reden voor de BSNC om een speciale werkgroep onderzoek te laten doen naar de hybride velden die er zijn.

Het onderzoek moest inzichtelijk wilden maken wat voor type hybride velden op dit moment op de markt zijn. Deze definitie werd in het onderzoek vastgesteld: een hybride veld is een versterkt (natuur) grasveld, geschikt voor meerdere buitensporten. Het bestaat uit een combinatie van gras en kunstgrasvezels in en gedeeltelijk boven de toplaag van het veld. Het veld is aangelegd op een systeem gebonden bodemopbouw, waarin men ‘losse verticale vezels’ inbrengt of een mat van ‘backing-gebonden verticale vezels’ plaatst, ingevuld met een systeem-gebonden grondmengsel.

De inventarisatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook wordt een nieuw onderzoek uitgewerkt waarin aandacht is voor de recyclebaarheid van hybride sportvelden, de gevolgen van uitspoeling van meststoffen en de aanbestedingsprocedures om meer duidelijkheid te verkrijgen over de aanbestedingsregels. Vochtbeheersing en doorwortelbaarheid zijn eveneens nadere studie onderwerpen.

Lees het hele artikel op de website van BSNC.

Bekijk het rapport: Rapport Hybride Sportvelden april 2020

, , , , ,

Geplaatst op: 12 mei 2020