Abonnement op Sport & Gemeenten?

Sport & Gemeenten is het vaktijdschrift van Vereniging Sport en Gemeenten en richt zich op organisaties en personen werkzaam in de lokale sport- en beweegsector en beschrijft ontwikkelingen en achtergronden in de lokale sport- en beweegsector. Sport & Gemeenten verschijnt vier keer per jaar en heeft een oplage van 1.500.

Abonnementsprijzen 2024

Binnenland (incl. BTW): € 85,25
Buitenland (incl. BTW): € 95,25

Los nummer bestellen?

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 23,75 (incl. BTW) per stuk exclusief verzendkosten.
U kunt een los nummer bestellen door een e-mail te sturen naar info@sportengemeenten.nl met in het onderwerp ‘Los nummer Sport & Gemeenten’. In de mail ook graag uw adresgegevens, evt. referentienummer en welk nummer van Sport & Gemeenten u wilt ontvangen, vermelden.

Opzeggen

Voor bestaande abonnementen (van vóór 1 december 2011) geldt dat opzeggen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar gedaan kan worden. Wanneer het abonnement niet tijdig wordt opgezegd, wordt het automatisch voor een jaar verlengd.
Abonnementen die op of na 1 december 2011 zijn afgesloten, worden in eerste instantie voor een periode van één jaar aangegaan. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd tot opzegging. De opzegtermijn is twee maanden, opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

Abonnement nemen?

Vul onderstaand formulier in: