Nationaal Preventieakkoord moet Nederlanders gezonder maken

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Namens het kabinet stuurt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Preventieakkoord naar de Tweede Kamer.

Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Urgentie is hoog

Staatssecretaris Blokhuis: “Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsproblemen voor heel veel mensen. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 Nederlanders door roken. Overgewicht staat met stip op twee als de belangrijkste oorzaak van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en zelfs 40 procent van alle gevallen van diabetes type 2. Alcohol veroorzaakt jaarlijks zo’n 3.000 gevallen van kanker en is de hofleverancier van de verslavingszorg. De urgentie is dus hoog. Daarom komen we samen in actie met het Nationaal Preventieakkoord, bovenop alle goede initiatieven die er al zijn. Ik ben ongelooflijk trots op de constructieve manier waarop alle betrokken partijen samenwerken. We maken samen een vuist voor een gezonder Nederland.”

Meer dan 70 betrokken partijen

Met het Nationaal Preventieakkoord werken meer dan 70 maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportbonden, onderwijs  en het kabinet samen aan een brede beweging die Nederland nog gezonder en vitaler maakt. Ook VSG heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de afspraken in dit akkoord (met name op het vlak van het terugdringen van overgewicht) en committeert zich aan het behalen van de beoogde doelstellingen. Daarbij wordt de komende tijd vooral ingezet op het tot stand helpen komen van lokale en regionale sportakkoorden.

Lees het uitgebreide nieuwsbericht over het Nationaal Preventieakkoord.

Download het Nationaal Preventieakkoord.

Download de infographic van het Nationaal Preventieakkoord.

Geplaatst op: 26 november 2018