Samenwerkingspartners

Vereniging Sport en Gemeenten werkt op verschillende manieren en binnen diverse projecten samen met onder andere VNG, NOC*NSF, POS, de ministeries van VWS en OCW, Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut. Op themaonderdelen ook met het RIVM Centrum Gezond Leven, de MO-groep en Movisie.