Samenwerkingspartners

Vereniging Sport en Gemeenten werkt op verschillende manieren en binnen diverse projecten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, NOC*NSF, ministeries van VWS en OCW, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Op themaonderdelen ook met het RIVM Centrum Gezond Leven, de MO-groep en Movisie.

Siewert Pilon, afdelingshoofd Onderwijs, Zorg en Welzijn, VNG

“VSG is voor de VNG de partner om gemeenten te ondersteunen bij hun sportbeleid. VSG is voor ons als het ware de frontoffice voor vragen van en over gemeenten. Wij maken ons samen sterk voor lokaal sportbeleid.”

Bart Zijlstra, directie sport ministerie van VWS


vws-logo“VWS ziet VSG als een kleine, flexibele en dienstverlenende organisatie met stevige wortels in het veld. Voor VWS is VSG een onmisbare schakel. VSG weet wat er leeft bij de achterban en is daarom een goede gesprekspartner  – ook voor het rijk – namens de gemeenten die sportbeleid voeren.”

Erik Lenselink, manager sportontwikkeling, NOC*NSF


“Gemeentelijk sportbeleid wint aan effectiviteit als er een platform is dat zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling en als spreekbuis dient naar andere (landelijke) partijen. VSG biedt dit platform. VSG en NOC*NSF trekken landelijk samen op om de kracht van sport zo goed mogelijk uit te dragen. NOC*NSF gelooft er vanzelfsprekend in dat sport kan bijdragen aan een betere maatschappij. Met VSG heeft NOC*NSF een partner die hier ook in gelooft. Dit verbindt ons in de kern.”

Hugo van der Poel, directeur Mulier Instituut

Mulier“Het Mulier Instituut doet beleidsondersteunend sportonderzoek voor lokale overheden. Het Mulier Instituut en VSG werken daarbij intensief samen om te komen tot goed onderbouwd lokaal sportbeleid, waarbij het lokaal aanwezig sportkapitaal beter rendeert, mensen in beweging komen en de maatschappelijke en economische impact van sport en bewegen wordt vergroot. Voor het Mulier Instituut is VSG onmisbaar als de partij die vragen en ontwikkelingen in het lokale sportbeleid signaleert en zorgt voor verspreiding van de ontwikkelde kennis.”

Remco Boer,  directeur Kenniscentrum Sport

KCS-Logo-RGB“VSG is belangrijk voor Kenniscentrum Sport, omdat zij het platform is waar gemeenten hun kennis en informatie kunnen halen op het gebied van sport en bewegen. Kenniscentrum Sport maakt waar nodig gebruik van het VSG-netwerk voor het verspreiden van kennis, zodat gemeenten op basis van solide en actuele kennis het sport- en beweegbeleid op kunnen stellen.”