Nieuw project: onderzoek naar ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19

Het onderzoeksproject ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19’ heeft een half miljoen euro ontvangen van ZonMw. De komende twee jaar gaat het Mulier Instituut in samenwerking met de Radboud Universiteit daarmee onderzoek doen naar de invloed van de COVID-19-pandemie op ongelijkheid in sportgedrag en actieve leefstijl.

De sportsector is, na het onderwijs, als eerste weer opgestart na de ‘intelligente lockdown’ van dit voorjaar. Sport wordt belangrijk gevonden om problemen als gevolg van coronamaatregelen, zoals minder beweging en minder sociaal contact, te verzachten en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Maar hoe bereiken we dat burgers fysiek actief zijn? Het doel van het project is om met behulp van wetenschappelijk onderzoek instrumenten te ontwikkelen waarmee iedereen kan (blijven) meedoen aan sport en bewegen.

COVID-19

COVID-19 heeft duidelijke gevolgen gehad voor de armoede in Nederland, maar ook voor zorgtaken, sociaal isolement en gezondheid. Hierdoor kunnen hoge drempels zijn ontstaan om te sporten of bewegen. De onderzoekers bestuderen daarom veranderingen in sport- en beweeggedrag van de Nederlandse  bevolking en van specifieke doelgroepen voor en na de COVID-19-crisis om te bezien of sociale ongelijkheid in de sport toe- of afneemt. Ook kijken de onderzoekers naar de rol van sport en bewegen in de leefwereld van de specifieke doelgroepen tijdens COVID-19 en de effectiviteit van beleidsinzet om iedereen te laten meedoen en om de maatschappelijke waarde van sport te optimaliseren.

Naast de aanvragers van de Radboud Universiteit en het Mulier Instituut zijn vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD Gelderland Zuid, Pharos, gemeente Nijmegen, gemeente Utrecht en SportUtrecht betrokken bij dit onderzoek. Het onderzoek bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen het Mulier Instituut en de Radboud Universiteit op de thema’s sportsociologie en sportbeleid en sluit aan bij de expertise in het NWA-project Transitions Into Active Living (TRIAL).

Neem voor meer informatie contact op met Remco Hoekman.

Meer informatie over het bredere onderzoekprogramma is hier te vinden op de site van ZonMw.

Meer informatie over onderzoek van de Radboud Universiteit op ‘Active Living’ is hier te vinden.

Bron: Mulier Instituut

, , ,

Geplaatst op: 9 oktober 2020