NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten lanceren monitoringstool voor sociale veiligheid in de sport

NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben een monitoringstool gelanceerd die gemeenten ondersteunt bij het waarborgen van sociale veiligheid in de sport. De monitor is ontwikkeld om gemeenten inzicht te geven in de activatie en implementatie van de basiseisen sociale veiligheid tool bij lokale sportclubs. Dat is een cruciale stap in het creëren van een veilige sportomgeving voor iedereen.

De basiseisen sociale veiligheid, tot stand gekomen in samenwerking met NOC*NSF, VSG en sportbonden, bieden een essentieel fundament voor sportclubs. Vanuit hier kunnen zij bouwen aan een sociale veiligheid voor leden, vrijwilligers en andere betrokkenen op de club. De basiseisen vormen de randvoorwaarden waar volgens NOC*NSF, VSG en de sportbonden iedere sportclub aan zou moeten voldoen.

In het Sportakkoord II is afgesproken dat gemeenten een plan maken om de basiseisen sociale veiligheid in te voeren bij sportclubs. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door de basiseisen sociale veiligheid op te nemen in het lokale beleid, te koppelen als voorwaarde aan subsidies of door clubs die hieraan voldoen te belonen. Door de monitoringstool kunnen gemeenten nu makkelijker aan de slag met deze belangrijke taak.

Ondersteunend in lokale monitoring

De monitoringstool stelt gemeenten in staat om lokaal toezicht te houden op de voortgang van de basiseisen bij sportclubs. Via een dashboard kunnen geautoriseerde personen vanuit zowel de sportclub als de gemeente inzicht krijgen in de implementatie van de eisen. Clubs geven via de monitor aan welke basiseisen zij al hebben ingevoerd en welke nog moeten worden aangepakt, ondersteund door specifieke vragen en het uploaden van bewijsmateriaal. Gemeenten kunnen op hun beurt deze aanvragen inzien en beoordelen. Gemeenten kunnen met deze tool ervoor zorgen dat sportclubs binnen hun grenzen de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om sociale veiligheid te waarborgen. Het stelt hen in staat om actief betrokken te zijn bij het proces, feedback te geven, ondersteuning te bieden en waar nodig deadlines te stellen.

Toegang tot monitoringstool

Gemeenten die aan de slag willen met de monitoringstool kunnen (gratis) toegang krijgen via NOC*NSF. Experts van NOC*NSF kunnen gemeenten vervolgens op weg helpen door middel van een stappenplan en de juiste autorisatie. Per gemeente kunnen er maximaal 5 personen worden toegelaten tot de monitor. Sportclubs kunnen vervolgens inloggen via Clubbase en het formulier invullen.

, , ,

Geplaatst op: 6 maart 2024