Ook Gezond en Actief Leven Akkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties getekend

Gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur en leefomgeving verbonden

Op vrijdag 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR , Zorgverzekeraars Nederland (ZN), staatssecretaris van VWS: Maarten van Ooijen, minister van VWS: Ernst Kuipers en minister voor Langdurige Zorg en Sport van VWS: Conny Helder. In het GALA zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden.

Op 14 december 2022 werd al het ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II Sport Versterkt’ ondertekend, waarin ook zeer nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met het GALA, het IZA (Integraal Zorg Akkoord), het programma School & omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. Sport en bewegen kunnen immers ook daarin van grote waarde zijn.

Hiermee zijn 5 belangrijke programma’s en akkoorden over gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur en leefomgeving voor het eerst integraal met elkaar verbonden:

Het GALA, Sportakkoord II en de BRC zijn voor gemeenten bovendien in één Brede Specifieke Uitkering (Brede-SPUK) ondergebracht. De regeling loopt van 2023 t/m 2026.

Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Regeling Combinatiefuncties is ondertekend en op 6 februari 2023 aan de Tweede Kamer gestuurd. De domeinen waarbinnen de functionarissen werkzaam zijn, zijn: Sport, Bewegen, Cultuur, Onderwijs, Preventie, Gezondheid, Zorg en Welzijn c.q. het sociaal domein (zoals sociale zaken inclusief aanpak armoede & schulden). Er is hierbij altijd sprake van een combinatie van minimaal twee domeinen, waarbij sport en/of cultuur leidend zijn.

De inzet van de functionarissen in de Brede Regeling Combinatiefuncties hangt samen met de doelen die zijn afgesproken in programma’s zoals het GALA. De functionaris die hiermee de verbinding legt is de Coördinator Sport en Preventie. Andere programma’s waarop de inzet van de functionarissen is gebaseerd zijn bijvoorbeeld Cultuureducatie met kwaliteit, het programma Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname.

Ondersteuning VNG en VSG

Om gemeenten goed op weg te helpen met de Brede-SPUK en het GALA wordt door de VNG, in samenwerking met VSG een ondersteuningsteam ingericht dat laagdrempelig benaderbaar is voor gemeenten. Het ondersteuningsteam fungeert als een vraagbaak voor gemeenten over het GALA, IZA, Sportakkoord II, de Brede Regeling Combinatiefuncties en de Brede-SPUK. VNG en VSG werken daarbij nauw samen met VWS en kennis- en ondersteuningspartijen.

Startbijeenkomsten in uw regio

VNG en VSG organiseren in samenwerking met het ministerie van VWS en GGD-GHOR en andere ondersteuningspartijen vanaf 13 februari 2023 regionale (fysieke) startbijeenkomsten over hoe u binnen uw gemeente aan de slag kunt gaan met de implementatie van de verschillende akkoorden, het integraal plan van aanpak en lokale/regionale samenwerking, goede voorbeelden etc. Gemeenten hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomsten. De data en locaties kunt u hier bekijken.

Relevante links om te volgen

Informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@sportengemeenten.nl

, , , , , , , ,

Geplaatst op: 6 februari 2023