Openstelling sport: binnenbaden en verruiming buitensport – protocollen

Zoals gisteren 7 mei jl. aangekondigd, publiceren we hierbij de protocollen behorende bij de aangekondigde verruiming van de sportmogelijkheden: de binnenbaden die per 11 mei a.s. weer open mogen en de buitensportmogelijkheden voor mensen ouder dan 18 jaar.

Deze informatie is bedoeld zodat u als gemeente samen met de beheerder/exploitant van uw zwembad(en) en de  sport- en beweegaanbieders, handhaving, buurtsportcoaches en ouders/verzorgers verantwoord aan het geleidelijk verder ‘ontdooien’ van de COVID-19 maatregelen kunt voldoen. Sportverenigingen en beheerders/exploitanten worden ook via andere communicatie op de hoogte gebracht van deze informatie.

LET OP! DE VERRUIMING GELDT VANAF MAANDAG 11 MEI

Hierbij treft u het volgende aan:

  • Het aangepaste protocol Verantwoord Sporten dat is opgesteld door NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het protocol is bovendien getoetst door het ministerie van VWS én het RIVM. Bijbehorende affiches en dergelijke zijn hier te downloaden.
  • Het protocol Verantwoord Zwemmen dat is opgesteld door de gehele zwembadsector, waaronder Vereniging Sport en Gemeenten, en mede is gebaseerd op het protocol Verantwoord Sporten. Het protocol is bedoeld voor zowel de binnen- als de buitenbaden.

Afspraken over verruiming mogelijkheden

De gemeente (lokaal gezag) en de contactpersonen van de verschillende sportaanbieders en de zwembadexploitant/-beheerder, maken samen afspraken over de verruiming van de mogelijkheden om te kunnen sporten.

De procedure is dat het Kabinet de formele tekst behorende bij de aanwijzing aanreikt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Deze passen dit vervolgens toe in de bekende noodverordening in overleg met alle burgemeesters van de gemeenten in die regio. Hiermee kan dan onder de nieuwe verordening op een verantwoorde manier de verruiming van sportmogelijkheden plaatsvinden. Er dient wel eerst toestemming te zijn gegeven door de gemeente aan de sport- en beweegaanbieders voordat zij gebruik mogen maken van de verruiming.

Chloor en legionella in zwembaden

Gisteren meldden wij u dat er gekeken werd naar de ongebonden chloorwaarden en de PH-waarden van de zwembaden. Gesteld is dat zwembaden open mogen binnen de nu al geldende normen daarvoor.

Wij gaan ervan uit dat de regels met betrekking tot legionellabeheersing nadrukkelijk aandacht hebben bij het weer openstellen van de zwembaden. U leest ze in een brief van de Inspectie van de Leefomgeving en Transport van 7 mei jl.

Gymles Primair Onderwijs en BSO

Het ministerie van OCW heeft ons over de vraag “hoe om te gaan met sport en spel in BSO-verband?” de volgende RIVM-richtlijn doorgegeven:

‘Wij schrijven echt voor dat sporten buiten gebeurt. Daar is alleen een uitzondering voor gemaakt voor het basisschoolonderwijs tot nu toe, omdat zij een vaste groep leerlingen van 1 klas zijn kunnen zij ook binnen sporten. Dat geldt niet voor een BSO, of er moet sprake kunnen zijn van groepen die op school ook in dezelfde samenstelling samen zijn en sporten, omdat zij in dezelfde klas op school zitten. Maar als er groepen zijn die samen worden gesteld vanuit verschillende scholen of klassen dan dient er buiten gesport te worden’.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier.

, , , ,

Geplaatst op: 8 mei 2020