Openstelling sport kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m 18 jaar

Hierbij presenteren wij u informatie waarmee u als gemeente samen met sport- en beweegaanbieders, handhaving, buurtsportcoaches en ouders/verzorgers verantwoord aan het geleidelijk 'ontdooien' van de COVID-19 maatregelen kunt voldoen.

LET OP! DE OPENSTELLING GELDT VANAF WOENSDAG 29 APRIL

In deze update treft u het volgende aan:

Afspraken en handhaving

De gemeente (lokaal gezag) en de contactpersonen van de verschillende sportaanbieders maken samen afspraken over hoe verantwoord opstarten eruit komt te zien en hoe er wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van de afspraken en de bijbehorende maatregelen.

De procedure is dat het Kabinet de formele tekst behorende bij de aanwijzing van dinsdag 21 april jl. aanreikt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Deze passen dit vervolgens toe in de bekende noodverordening in overleg met alle burgemeesters van de gemeenten in die regio. Hiermee kan dan op 29 april a.s. onder de nieuwe verordening op een verantwoorde manier een sportieve start gemaakt worden met het ‘ontdooien’ van de COVID-19 maatregelen.

Lokale verantwoordelijkheid

Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten adviseren wij om het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd te volgen. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht en afhankelijk van de lokale situatie eigen bepalingen toevoegen en andere of aanvullende  afspraken maken. Naast de formele ‘spelregels’ binnen de kaders van de noodverordening en de RIVM-richtlijnen gaat het vooral om lokaal maatwerk en lokale verantwoordelijkheid. Wij wensen u met dit toch bijzondere moment uiteraard heel veel succes.

Hoe om te gaan met de buitenzwembaden?

De zwembadbranche (WiZZ, NRZ, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, Reddingbrigade, KNZB en Vereniging Sport en Gemeenten) heeft de handen ineengeslagen en hun gezamenlijke expertise verenigd ten behoeve van een verantwoorde openstelling van de (buiten)zwembaden zodra dat kan. Dit is mede afhankelijk van het moment dat met zekerheid gesteld kan worden dat het COVID19-virus zich niet via het water kan verspreiden. Dat is op dit moment helaas nog niet mogelijk.

De verantwoording om het buitenzwembad open te stellen is neergelegd bij de gemeenten. Voor een juiste afweging hierin speelt naast de RIVM-voorschriften ook de handhaafbaarheid een belangrijke rol. Meerdere gemeenten hebben ons inmiddels laten weten voorlopig af te zien van openstelling van de buitenbaden.

Huur

Wij adviseren om een soepele houding aan te nemen waar het gaat om het innen van huur. Wellicht is een aangepaste huurprijs nodig (veelal is in de huurtarieven het gebruik van kleedkamers opgenomen), of is het door het gemengd gebruik van veel accommodaties door nieuwe gebruikers (binnensportverenigingen, commerciële aanbieders, bso’s) onhaalbaar om (gepaste) huur in rekening te brengen. Wij verwachten u snel te kunnen informeren over ondersteunende financiële  maatregelen vanuit het Rijk, waarover wij eerder al bericht hebben.

Informatie

  • Voor inspiratie en goede voorbeelden over de opstart van georganiseerd sporten binnen de kaders van de noodverordening, wijzen we u op een speciaal dossier op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen (site is nog in ontwikkeling): www.allesoversport.nl/veiligestartmetsport
  • Sportverenigingen kunnen voor sportspecifieke vragen terecht bij hun sportkoepel.

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier.

, ,

Geplaatst op: 24 april 2020