Oproep VSG-commissie normering sportaccommodaties:

Werkgroepleden en meelezers gezocht!

De VSG-commissie normering sportaccommodaties zoekt versterking op meerdere disciplines om namens gemeenten te participeren in overlegstructuren of als meelezer in de tweede ring kritisch te reflecteren op sporttechnische accommodatienormeringen. Dit alles met als doel om sportaccommodaties (binnen- en buitensport) kwalitatief goed, veilig, functioneel én betaalbaar te houden.

Bekijk de volledige oproep: Oproep VSG commissie normering sportaccommodaties

Interesse?

Mocht u VSG op dit punt willen versterken, dan verzoeken we u dit kenbaar te maken via het secretariaat van VSG: secretariaat@sportengemeenten.nl. Geef daarbij duidelijk aan naar welke normwerkgroep uw voorkeur uitgaat. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ronald Huijser (r.huijser@sportengemeenten.nl / 06-22197208) of Marcel Bouwmeester (m.bouwmeester@sportengemeenten.nl / 06-10069799).

Geplaatst op: 3 september 2019