Opstarten sport voor kinderen en jeugd: afspraken en handhaving

Dinsdag 21 april jl. kondigde Minister President Rutte aan dat sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m 18 jaar onder bepaalde voorwaarden vanaf vandaag 29 april in Nederland weer mogelijk is. Wij hebben u daarover op verschillende momenten sinds woensdag 22 april jl. geïnformeerd.

Afspraken en handhaving

Gemeenten hebben in dit verband de regierol gekregen. Veel gemeenten hebben als lokaal gezag met de contactpersonen van de verschillende sportaanbieders afspraken gemaakt over hoe verantwoord opstarten eruit komt te zien en hoe er wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van de afspraken en de bijbehorende maatregelen.
De procedure is dat het Kabinet de formele tekst behorende bij de aanwijzing van dinsdag 21 april jl aanreikt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dat is vrijdag 24 april jl. gebeurd. In veel gemeenten en bij een veelvoud aan sportverenigingen en andere aanbieders is het hele weekeinde en zelfs tijdens Koningsdag hard gewerkt om een goede start vanaf vandaag mogelijk te maken.

Gisteravond heeft ook het landelijk Veiligheidsberaad met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s plaatsgevonden. Vandaag worden in de 25 Veiligheidsregio’s vervolgens de regionale Noodverordeningen vastgesteld.
In sommige gevallen gebeurt dat vanochtend vroeg al. In andere regio’s is dat vanavond. Formeel betekent dit, dat niet eerder dan dat de Veiligheidsregio een nieuwe Noodverordening heeft vastgesteld de “oude” geldend is voor handhaving.

Wij gaan ervan uit dat u deze procedure ook met uw lokale sport- en beweegaanbieders heeft besproken. Nu kan het zijn dat in sommige gemeenten mogelijkerwijs enkele van de aanbieders dit niet als zodanig hebben begrepen en toch sport en bewegen aanbieden aan kinderen t/m 12 jaar en/of jongeren t/m 18 jaar. In voorkomende gevallen zou dan gehandhaafd kunnen/moeten worden. Wij zouden u willen verzoeken in die gevallen hiermee coulant om te gaan, mits uiteraard wel gewerkt wordt met de inmiddels bekende voorschriften en protocollen. Verenigingen zullen financieel gezien immers niet eenvoudig ook nog hoge boetes kunnen dragen.

Indien u vragen heeft over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar ons dossier.

Wij danken u voor uw enorme inzet en die van de vele vrijwilligers en wensen u een mooie en sportieve gemeenschap.

, ,

Geplaatst op: 29 april 2020