PO-Raad en VSG lanceren handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs

Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten van leerlingen bijhouden. Vaak heeft dit soort software ook de mogelijkheid om gezondheidsgegevens van leerlingen vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan gewicht, lengte, BMI (body mass index) of motorische vaardigheden. Wat is de rol van scholen, sportorganisaties, gemeenten en GGD’en in dit kader volgens de AVG? Hoe worden gegevens beschermd en privacy gewaarborgd? Dat staat beschreven in de Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs, ontwikkeld door de PO-Raad en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), in samenwerking met Marxman Advocaten.

Het gebruik van softwareapplicaties in het bewegingsonderwijs heeft een vlucht genomen door de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord. Voor betrokken organisaties is het  echter vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die in de software worden opgeslagen. Is dat de software(leverancier), de school zelf of zijn dat bijvoorbeeld buurtsportcoaches? Daarnaast is er onduidelijkheid over wanneer er toestemming gevraagd moet worden aan ouders/verzorgers en of (anonieme) gegevens gedeeld mogen worden met bijvoorbeeld de gemeente, GGD en/of de sportorganisatie. De Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs biedt handvaten voor het beantwoorden van dit soort vragen. In de praktijk kan een situatie soms afwijken van de in deze handreiking omschreven omstandigheden. Zoek in dat geval aanvullend advies en betrek de functionaris gegevensbescherming.

André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten: “Als Vereniging Sport en Gemeenten vinden wij het belangrijk dat we op basis van feiten, in dit geval data, kinderen kunnen helpen zich zo beweegvaardig mogelijk te ontwikkelen. Om moderne technieken hiervoor te kunnen gebruiken is ook zorgvuldigheid daarbij van essentieel belang. Voldoen aan wet- en regelgeving en goede afspraken tussen gebruikers en leveranciers van software zijn logischerwijs essentieel. Dat is hiermee nu goed geregeld voor onderwijs, gemeenten en bijvoorbeeld GGD.”

De digitale handreiking is hier te vinden. Een papieren exemplaar is indien gewenst op te vragen via info@sportengemeenten.nl.

, , , , ,

Geplaatst op: 28 mei 2021