Belangenbehartiging en ondersteuning

Vereniging Sport en Gemeenten is een platform van en voor gemeenten en ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak van het sportbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt VSG de aangesloten gemeenten op diverse beleidsterreinen en in uiteenlopende overleggen. Een belangrijke rol van VSG is die van beleids- en vakinhoudelijke belangenbehartiger.

Deelname stuurgroepen en besturen
VSG heeft zitting in diverse stuurgroepen, commissies en besturen. Een voorbeeld hiervan is participatie in normcommissies die richtlijnen opstellen voor verschillende sportaccommodaties en sportvelden. Met deelname in deze commissies zien we toe op een realistische ontwikkeling van normen en zorgen we ervoor dat de financiële consequenties voor gemeenten (als eigenaar van veel sportaccommodaties) beperkt blijven. Ook is VSG vertegenwoordigd in het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ.

Normeringen sportaccommodaties

VSG is namens gemeenten vertegenwoordigd in verschillende NEN-normeringscommissies om de belangen van gemeenten te behartigen bij de totstandkoming van deze normeringen. VSG is vertegenwoordigd in:

  • WG 1 Normcommissie NEN
  • WG 3 Natuurgrasvelden
  • WG 6 Kunstgrasvelden
  • OMS Commissie (Multifunctionele acc.)
  • NSVV Commissie Sportverlichting

Informatie, vragen of input met betrekking tot normeringsvraagstukken?

Neem contact op met Vereniging Sport en Gemeenten.

Kleedkamer- en Planningsnorm voetbal

VSG is samen met VNG in gesprek gegaan met de KNVB inzake het verschil te hanteren norm voor aantal kleedkamers en de planningsnorm op te lossen.

Dit heeft op 19 november 2012 geresulteerd tot het gezamenlijk ondertekenen van één richtlijn voor het bepalen van het benodigde aantal kleedkamers en velden voor een voetbalvereniging.

Lees hier het resultaat of bekijk de toelichting op de behoeftebepaling en het nieuwe model.

Informatie, vragen of input met betrekking tot normeringsvraagstukken?

Neem contact op met Vereniging Sport en Gemeenten.