Beweeg ABC

Beweeg ABC, een monitor basisbeweegvaardigheden, bevordert en ondersteunt een gezonde en sportieve leefstijl onder basisschoolleerlingen.

Deze monitor volgt de sport- en beweegvaardigheid van kinderen over een langere periode. Beweeg ABC motiveert, signaleert en intervenieert. Daarbij is altijd sprake van een individuele aanpak, het kind staat centraal!

Voor scholen

Het Beweeg ABC geeft inzicht in de BASIS beweegvaardigheid van de leerling. Met het Beweeg ABC kunnen scholen de beweegprestaties van de leerlingen in cijfers vangen en gedurende de hele basisschoolperiode volgen. Het kan bijvoorbeeld als instrument gebruikt worden om vroegtijdig motorische achterstanden of talent te signaleren.

Het Beweeg ABC volgt de basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Beweeg ABC bestaat uit makkelijke en leuke oefeningen op het gebied van motorische vaardigheid en beweegvaardigheid.

De website www.beweegabc.nl ondersteunt scholen met filmpjes en factsheets van de oefeningen, documenten zoals een handleiding en informatie voor ouders én het beheren van de resultaten.

Alle resultaten worden online ingevoerd. Resultaten worden vergeleken met de norm/het landelijk gemiddelde (per oefening) en met voorgaande jaren. Een totaaloverzicht per leerling kan worden gedownload. Ook wordt aandacht besteed aan de follow-up in de vorm van een preadvies/sportadvies. Kortom, Beweeg ABC is een aanpak op maat voor elke leerling.

Voor gemeenten

Gemeenten kunnen de scholen binnen de gemeentegrenzen stimuleren gebruik te maken van deze monitor. Sterker nog: gemeenten kunnen scholen laten deelnemen aan het Beweeg ABC om zo de lokale sporteffecten binnen het onderwijs in de gemeente te monitoren.

Het Beweeg ABC bevat ook een vragenlijst én een zwemvaardigheidstest waarmee een gemeente inzicht krijgt in de sportparticipatie en de zwemvaardigheid van de basisschoolleerlingen in de gemeente. De resultaten bieden aanknopingspunten waar een gemeente met het lokale sportbeleid direct op kan inspelen.

De resultaten worden door scholen online ingevoerd. Gemeenten hebben de leesrechten van deze resultaten, geanonimiseerd op groepsniveau. Zo kunnen deze vergeleken worden met de norm/het landelijk gemiddelde (per oefening) en met voorgaande jaren. Ook kunnen de deelnemende scholen binnen een gemeente geclusterd en onderling vergeleken worden.

Kijk voor meer informatie op www.beweegabc.nl.