Publicatie SPUK noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS)

Vanaf 29 mei 2023 kunnen gemeenten een nieuwe specifieke uitkering aanvragen om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten.

Deze SPUK NEAS (regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen) is bedoeld als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Het gaat om amateursportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling.

De verwachte publicatie van deze SPUK hebben wij eerder reeds aangekondigd. Ondanks pogingen van VSG om deze regeling in een simpele decentrale uitkering vorm te geven (conform voorkeur van een groot aantal gemeenten), is toch gekozen voor een lichte SPUK met minimale voorwaarden. Desondanks sluit deze regeling goed aan op reeds bestaande landelijke en lokale steunregelingen.

Belangrijke voorwaarden

  • Gemeenten kunnen de specifieke uitkering niet aanvragen voor amateursportverengingen waarvoor een TEK-aanvraag is gedaan of zal worden gedaan;
  • Een gemeente kan de specifieke uitkering maar één keer aanvragen.

Budget en hoogte uitkering

Voor deze specifieke uitkering is een budget van €6 miljoen beschikbaar. Is het totaal aangevraagde bedrag hoger dan het budget? Dan wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.
Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019.

Aanvraagperiode

Gemeenten kunnen de specifieke uitkering aanvragen van 29 mei tot en met 15 september 2023. In samenspraak met VSG is de deadline voor aanvragen maximaal opgerekt zodat gemeenten en de betreffende verenigingen voldoende tijd hebben een aanvraag voor te bereiden als gevolg van de zomerperiode.

In de aanvraag verklaart de gemeente dat de specifieke uitkering alleen wordt aangevraagd voor ondersteuning aan amateursportverenigingen waarvoor geen TEK-aanvraag is gedaan of zal worden gedaan. Voor iedere amateursportvereniging waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, dient een document meegestuurd te worden waaruit de energiekosten voor kalenderjaar 2019 blijken.
De link naar het aanvraagformulier staat vanaf 29 mei op de informatiepagina van DUS-i.

Gemeenten doen er goed aan onder haar amateursportverenigingen te inventariseren welke clubs door gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen, maar niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling.

Meer informatie

Via deze link van het ministerie leest u alle informatie over de regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen.

Er is ook een aparte postbus bij het ministerie van VWS aangemaakt waar gemeenten terecht kunnen als zij ergens tegenaanlopen bij de aanvraag van een SPUK NEAS: SPUK-NEAS@minvws.nl.

Voor andere informatie of vragen kunt contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

, , ,

Geplaatst op: 24 mei 2023