Reparatiewet accommodatie voor bewegingsonderwijs

Afgelopen maart is een reparatiewet in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Deze reparatiewet regelde dat gemeenten, in lijn met de bedoeling van de urennorm bewegingsonderwijs, verplicht zijn anderhalf uur (regulier po) en 2,25 uur (speciaal onderwijs) accommodatie voor bewegingsonderwijs te verzorgen voor scholen. Eerder stond dat gemeenten verplicht waren twee uur accommodatie te verzorgen maar dit sloot onvoldoende aan bij de bedoeling van de urennorm bewegingsonderwijs ( 2 x 45 minuten).

Er was discussie in de Tweede Kamer ontstaan over de inconsistentie tussen de deugdelijkheidseis die stelt dat scholen twee uur bewegingsonderwijs moeten geven, de uitleg dat het gaat om lesuren en de wet die voorschrijft dat gemeenten anderhalf uur en 2,25 uur accommodatie moeten verzorgen. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft daarom een amendement ingediend om de deugdelijkheidseis te wijzigen van twee uur naar anderhalf klokuur. De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan en daarom zal de bepaling per 1 augustus worden gewijzigd.  Inhoudelijk betekent dit niets anders voor scholen. Nog steeds is de lijn: minimaal 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs per week (van samen minimaal 90 minuten ofwel anderhalf uur).

,

Geplaatst op: 23 mei 2024