Samen gaan we voor het versterken van de top teamsportcompetities en topclubs 2032

Een unieke situatie: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, het ministerie van VWS en vijf teamsporten, namelijk handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo, hebben het voortouw genomen om samen met stakeholders te werken aan een impuls voor hun top teamsportcompetities en topclubs.

Een heugelijk moment: VSG heeft met diverse regionale en lokale organisaties de intentieverklaring voor het bijdragen aan het programma ‘Versterken van de top teamsportcompetities en topclubs 2032’ getekend.

Tijdens de werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’ op 22 november hebben ruim 20 organisaties een intentieverklaring voor samenwerking getekend.  Partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau willen de handen ineenslaan om gezamenlijk de top teamsportcompetities en topclubs van de 5 betrokken sportbonden te versterken.De top teamsportcompetities maken topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en zijn daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij. Het programma ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’ is gestart als onderdeel van het Nationaal Sportakkoord.

De gezamenlijke ambitie is: ‘Met sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media, de maatschappelijke waarde van top teamsportcompetities, topteamsportclubs en talentvolle teamsporters vergroten.’ André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten): “Het is geweldig en veelzeggend tegelijk dat in korte tijd zoveel gemeenten zich scharen achter het versterken van top teamsportcompetities. Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt dit programma dan ook van harte. Gemeenten zijn trots op clubs met sportieve en maatschappelijke ambities!”

Meedoen?

Binnen het programma vervult iedere organisatie een eigen rol en alle rollen samen maken de gedeelde ambitie haalbaar. NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, het ministerie van VWS en vijf sportbonden (NHV, KNHB, KNKV, Nevobo en de KNZB), hebben zich vanaf de start van het programma gecommitteerd. Maar samen bereiken we meer. Stuur een e-mail naar topteamsport@nocnsf.nl als jouw organisatie ook een bijdrage wil leveren.

Meer informatie over het programma?

Meer informatie is te vinden op topteamsport – NOCNSF

 

Geplaatst op: 24 november 2022