Sport & Coronavirus – belangrijke update 17 maart 2020

Volgend op de adviezen en maatregelen van zondag 15 maart jl., willen wij u in relatie tot sport- en beweegactiviteiten op basis van de actuele situatie op de hoogte stellen van het volgende.

Lokale Sportakkoorden

Corona en sportakkoord 17 maart 2020

Overige maatregelen en vragen:

  • Wij laten een vragenlijst uitgaan over ontwikkelingen en maatregelen die lokaal getroffen worden in relatie tot sport en bewegen;
  • Wij werken aan een Q&A-lijst in samenwerking met deskundigen en onze juridische adviseurs m.b.t. (gemeentelijke) vragen o.a. over:

–    De juridische betekenis van een aanwijzing en noodverordening
voor huurovereenkomsten met bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen
en buitensportaccommodaties;
–    Het uitstellen van huurbetaling en/of andere financiële maatregelen
–    Etc.;

  • Deze Q&A-lijst zal vanaf woensdag 18 maart a.s. op onze website worden gepubliceerd en worden geactualiseerd;
  • VSG heeft nauw contact met het ministerie van VWS-directie sport, andere relevante ministeries, NOC*NSF, VNG e.a.;
  • NOC*NSF heeft de sportbonden gevraagd een eerste inschatting van de consequenties voor hun leden in te schatten;
  • NOC*NSF heeft op haar website eveneens een Q&A-lijst opgenomen net als veel individuele bonden voor hun verenigingen;
  • Op onze website zullen wij praktische (creatieve) voorbeelden uit het hele land van o.a. buurtsportcoaches om mensen toch in beweging te krijgen/houden publiceren.

Praktische tip

Wij weten dat veel gemeenten geplande onderhoudswerkzaamheden sowieso laten doorgaan, dan wel juist nu naar voren halen. In sommige gevallen is daar wel overleg voor nodig, omdat bepaalde voorzieningen immers gesloten zijn voor publiek en daarmee ook niet toegankelijk zijn voor de desbetreffende onderhoudsbedrijven. Wij vragen u in dat soort gevallen om uw medewerking en begrip voor het zo veel mogelijk laten doorgaan wat binnen de richtlijnen kan.

Verzoek

Als u goede voorbeelden heeft van (tijdelijke) maatregelen richting sport- en beweegaanbieders van bijvoorbeeld financiële aard, of anderszins, verzoeken wij u deze met ons te delen op info@sportengemeenten.nl. U kunt daarmee wellicht ook andere gemeenten helpen.

U kunt hetzelfde e-mailadres gebruiken voor eventuele vragen.

Sport & Coronavirus

Blijf op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen via de pagina Sport & Coronavirus.

, ,

Geplaatst op: 17 maart 2020