Sport & coronavirus – gefaseerd opstarten sportsector

Tijdens de persconferentie van woensdagavond 15 april jl. heeft premier Rutte aangegeven dat als er al sprake zal zijn van verruiming van de maatregelen voor bepaalde sectoren, daar uitsluitend invulling kan worden gegeven als er sprake is van geaccordeerde protocollen. Mede als gevolg daarvan zijn daarover aan ons door gemeenten, sport en beweegaanbieders en exploitanten veel vragen gesteld.

Hierbij willen wij u nader informeren over wat voor de sportsector op dit moment al wordt gedaan.

Algemeen kader beoordeling protocollen

Voor alle protocollen en dus ook voor die van de sportsector is een toetsingskader opgesteld waar deze tenminste moeten voldoen. Op hoofdlijnen gaat het dan om:

 • Naleving RIVM-richtlijnen
 • Uitvoering en handhaving
 • Communicatie
 • Proces totstandkoming van het protocol (draagvlak)
 • Effecten van het protocol

Sporten in de 1,5 meter samenleving

NOC*NSF is op basis van een ‘denkraam’ van VWS met meer dan 40 bonden aan de slag gegaan om te komen tot één protocol om te zorgen dat sport gefaseerd weer kan opstarten. Ook de professionele sportaanbieders zoals NL Actief voor de fitnesssector en de koepel van zwembadexploitanten zijn daarbij betrokken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat het voor een zwembad anders is dan voor een golfbaan, de buitensport- of binnensportvoorziening etc. En dat niet alleen de accommodaties verschillend zijn, maar ook dat de tafeltennis, bridge, rugby, waterpolo, tennis, voetbal, paardrijden of bijvoorbeeld golf nu eenmaal sterk verschillend zijn.

Als Vereniging Sport en Gemeenten denken wij uiteraard mee in dit proces. Enerzijds vanwege de effecten op het gebruik van de lokale sportvoorzieningen. Anderzijds vanwege handhaving. Omdat burgemeesters hierin een specifieke rol hebben – mede vanwege de geldende noodverordening – hebben wij een groep van burgemeesters gevraagd de conceptteksten mee te lezen en van advies te voorzien.

De hierna genoemde groepen zouden dan afhankelijk van de verruiming van de RIVM-richtlijnen in de verschillende fasen weer kunnen starten met sporten. De groepsindeling zegt niets over in welke fase een groep weer mag gaan sporten.

 • Beroeps- en topsport trainingen met professionele begeleiding en centraal toezicht op een beperkt aantal sportaccommodaties voor kleine groepen.
 • Beroepsinstructeurs/-leraren/-trainers/-begeleiders sporten met kleine groepen op specifiek daartoe opengestelde sportaccommodaties met ‘deurbeleid’.
 • Kleine groepen sporten onder stringente voorwaarden zelfstandig en op afstand van elkaar onder toezicht van beheerder.
 • Jeugdsport, mogelijk parallel aan openstellen onderwijs, alleen onder begeleiding van trainers/coaches/kader. Met maximale groepsgrootte, deurbeleid, afstand, etc.
 • Overige sport- en verenigingsactiviteiten mogelijk met de dan nog geldende maatregelen en met maximale groepsgrootte.
 • Evenementen, toernooien en competities (met publiek).

U kunt verenigingen, exploitanten en andere sport- en beweegaanbieders bij eventuele vragen hierover het best naar hun eigen koepel of sportbond verwijzen.

Wij houden u uiteraard ook van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voortgang mogelijke compensatie gemeenten?

Deze week staat bestuurlijk overheden overleg gepland waarbij de financiële gevolgen op lokaal niveau op de agenda staan. Zoals eerder vermeld trekken wij als VSG hierbij samen op met VNG. Wij gaan ervan uit dat wij u eind deze week hierover nader kunnen informeren.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten verwijzen wij u naar ons dossier.

,

Geplaatst op: 20 april 2020