Sport & coronavirus: verlenging maatregelen tot en met 28 april

Gisteravond hebben premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren tot en met 6 april worden verlengd tot en met 28 april. De aanwijzingen tot 1 juni blijven onverminderd van kracht.

Dit heeft ook voor sport en sportevenementen gevolgen. Hieronder de belangrijkste daarvan voor u op een rij:

  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats. Voor informatie over het vroegtijdig stopzetten van competities, verzetten van toernooien en evenementen, kunnen sportverenigingen contact opnemen met hun sportbond;
  • Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats in de openbare ruimte;
  • Voor sporten in de openbare ruimte geldt dat de groep uit niet meer dan 2 personen mag bestaan met in achtneming van de inmiddels bekende maatregelen zoals 1,5 meter afstand;
  • Blessuregevoelige sporten waardoor je aangewezen kunt zijn op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval) dienen vermeden te worden;
  • Mensen die vallen in een risicogroep zoals ouderen, moeten zoveel mogelijk sociaal contact vermijden, samen sporten gaat dus ook even niet;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk dinsdag 21 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

Tot 1 juni: 

  • Samenkomsten blijven tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen, het betaald voetbal en toernooien.

Bovenstaande wordt ook doorgevoerd op de informatiekanalen van het Rijk en van het RIVM.

Aanvullingen SBI-codes Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

De regeling voor sectoren die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis (voorheen het Noodloket) is maandag 30 maart jl. ingegaan. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld zwembaden en fitnessclubs kunnen via Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.
Gebleken is dat sommige SBI codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de regeling boden. Hierop zijn inmiddels enkele aanvullingen gekomen. Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via rijksoverheid.nl.

Hoe omgaan met het in rekening brengen van huur?

De meest gestelde vraag van dit moment is hoe gemeenten omgaan met het al dan niet in rekening brengen van huur voor het gebruik van sportaccommodaties. Wij zien dat in de meeste gevallen ervoor wordt gekozen de huur door te laten lopen met de mogelijkheid tot uitstel van betaling. Dit geldt ook voor OZB-heffingen en andere gemeentelijke belastingen. Op een later moment wordt gekeken waar en hoe gecompenseerd moet worden. Met deze handelwijze krijgen sportaanbieders voor het moment wat lucht en creëert de gemeente tijd voor zichzelf om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke coronaschade die in de sportsector optreedt en waar uiteindelijk compensatie het hardste nodig is.

Een bijkomend voordeel van deze handelwijze is dat de vaste kosten van clubs doorlopen in de periode van sluiting waardoor meer aanbieders in aanmerking kunnen komen voor de eerder genoemde landelijke steunmaatregel TOGS. Een van de voorwaarden bij deze regeling is immers dat er aangetoond moet kunnen worden dat er minstens € 4000,- aan vaste lasten zijn in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.

Mogelijke compensatieregeling(en) voor gemeenten

Zoals eerder vermeld zijn wij zijn als Vereniging Sport en Gemeenten volop bezig met het compensatievraagstuk. Voor gemeenten in relatie tot sport en dan vooral de kosten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke trekken daarbij samen op met VNG. De inzet is om in samenwerking met Binnenlandse Zaken tot een brede compensatieregeling voor gemeenten te komen waaronder sport en ook cultuur en welzijn vallen. De verwachting is dat hierover binnen twee weken meer duidelijkheid komt. Wij zullen u hierover uiteraard informeren zodra daarover meer bekend is.

Voor lokale sportbedrijven en zwembaden geldt overigens dat zij voor een deel van de verschillende bekendgemaakte maatregelen gebruik kunnen maken.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten verwijzen wij u naar ons dossier.


, , ,

Geplaatst op: 1 april 2020