Sport en bewegen: 8 nieuwe onderzoeksprojecten

In de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen zijn 8 projecten gehonoreerd voor ruim 5,4 miljoen euro in totaal.

Op de vraag van ZonMw naar concrete onderzoeksvoorstellen over onderwerpen als topsport, bewegen en vitaliteit, maar ook de kracht van sport bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, werden 51 projectideeën ingezonden. Daarvan zijn er 20 uitgewerkt tot een subsidieaanvraag en uiteindelijk werden 8 projecten gehonoreerd.

In deze subsidieronde, waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat, lag de focus op de thema’s:

 • Beter presteren;
 • Een leven lang bewegen;
 • De waarde(n) van sport;
 • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

Onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters

Een subsidie van 750.000 euro werd toegekend aan het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters. Onder leiding van dr. Maikel Waardenburg (Universiteit Utrecht) zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners (waaronder Vereniging Sport en Gemeenten) de komende vier jaar onderzoek doen naar de cruciale rol die organisatienetwerken en frontline professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via twee living-labs in Utrecht en Eindhoven genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkt kennisuitwisseling over plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld. Het doel hiervan is om tot betere toeleiding en meer structurele sportdeelname te komen.  Dit vergroot de waarde(n) van sport en draagt bij aan een inclusievere samenleving voor iedereen. De te ontwikkelen tools komen na afloop van het project beschikbaar voor andere locaties en practitioners.

De andere projecten in een notendop

 • Engaging socially vulnerable adults through sports: A research to understand and increase the societal impact of sport dat zich richt op de maatschappelijke waarde van sport voor kwetsbare groepen. In 4 living labs wordt met het aanbieden van sportprogramma’s eraan gewerkt dat deze mensen meer grip op hun leven krijgen.
  Project van Universiteit Wageningen
 • Resilient athletes: A multidisciplinary personalized approach gaat over de veerkracht van sporters met als doel dat sporters de fysieke en mentale stressfactoren waar ze aan bloot staan aan kunnen.
  Project van Rijksuniversiteit Groningen
 • Een leven lang bewegen via eHealth; optimalisering van gebruik en effecten richt zich op het in beweging brengen van mensen die te weinig bewegen zoals chronisch zieken, laag opgeleide volwassenen en ouderen.
  Project van Open Universiteit Nederland
 • A smartphone based, titrated exercise solution for patients with Parkinson’s disease in daily life gaat mensen met de ziekte van Parkinson via apps en sensoren op een smartphone helpen om langdurig een actieve leefstijl te onderhouden.
  Project van Radboudmc
 • Tailored Injury Prevention in Adapted Sports over sportblessurepreventie op maat voor mensen met een beperking.
  Project van Amsterdam UMC
 • WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit over hoe het vermogen van atleten in een rolstoel geoptimaliseerd kan worden om hun wedstrijdprestatie te verbeteren.
  Project van UMC Groningen
 • My Little Moves: Ideal 24-hour movement patterns in the early years werkt aan het in kaart brengen van het optimale beweegpatroon voor de groei en ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen.
  Project van VU medisch centrum

De projecten starten voor het einde van het jaar en hebben een looptijd van 4 jaar. In het najaar zijn de projecten met een volledige samenvatting te vinden op de ZonMw-website.


Geplaatst op: 5 augustus 2019