Sport stimuleert! visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid

VSG presenteert actualisatie visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid

Op de Kennisdag Sport en Gemeenten 2018 in Almere heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ gepresenteerd. Hierin schetst VSG een samenhangende visie op het lokale sport- en beweegbeleid. In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 2018 geeft VSG hiermee antwoord op de vraag waartoe het lokale sportbeleid dient en wat daarmee valt te bereiken.   

Het visiedocument biedt gemeenten een handreiking op basis waarvan ze hun sport- en beweegbeleid kunnen formuleren en (door)ontwikkelen. Verder bieden de modellen inspiratie om te komen tot sport-inclusief beleid. De modellen zijn samenhangende gehelen van doelstellingen en beleidsinstrumenten, die passen bij verschillen in grootte, locatie en ambities van gemeenten. Nieuw in de geactualiseerde visie is de introductie van het begrip sportkapitaal, een verzamelnaam voor de lokaal reeds aanwezige combinatie van accommodaties, aanbieders en programma.

Werkgroep

Tijdens een viertal vergaderingen in 2017 heeft een breed samengestelde werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten, kennisinstituten en sportorganisaties, input geleverd voor de actualisatie van het visiedocument. Een deel van deze werkgroep was ook betrokken bij het in 2010 opgestelde visiedocument ‘Nederland Sportland’. Evenals bij het vorige visiedocument acteerde Hugo van der Poel als secretaris van de werkgroep en zorgde hij voor de vastlegging van de input van de werkgroep in een inspirerend en vooral samenhangend visiedocument.

Het visiedocument is hier te downloaden:

Visiedocument Sport stimuleert 2018 VSG

Gedurende het jaar zal VSG samen met Kenniscentrum Sport op meerdere plekken aandacht besteden aan dit document en zal er worden gewerkt aan een interactieve versie die wordt aangevuld met interessante voorbeelden van beleid en referentieprojecten.

Geplaatst op: 25 januari 2018