Sportsteun vrijstellen op basis van raadsbesluit Dienst van Algemeen Economisch Belang

Dossier

Een andere mogelijkheid voor de gemeente om steun vrij te stellen, in het geval dat de markt de dienst onvoldoende oppakt of deze niet tegen maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden verricht, is de dienst beleggen bij een onderneming.

De overheid mag deze onderneming compenseren voor het uitvoeren van de dienst. Het gaat in dat geval om een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). DAEB’s zijn economische activiteiten die (1) het algemeen belang dienen en die (2) de markt, zonder het overheidsoptreden, anders niet (of niet onder dezelfde voorwaarden inzake objectieve kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang) had verricht.

Voor meer informatie hierover zie Raadsbesluit Dienst Algemeen Economisch Belang en Dossier Wet, Markt en Overheid