SPUK-ijsbanen en zwembaden derde en vierde tranche

In de Staatscourant is de Specifieke uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) gepubliceerd (Staatscourant 2022, 14972). Deze specifieke uitkering kan door gemeenten worden aangevraagd voor de compensatie van exploitatietekorten waarmee een zwembad of een ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van de coronamaatregelen eind 2021 en begin van 2022. Zwembaden en ijsbanen hebben als gevolg van deze maatregelen in deze periode geen gewone bedrijfsvoering kunnen voeren.

De SPUK regeling kent dezelfde regels als eerdere aanvraagmomenten. De regeling is enkel gewijzigd in die zin dat er twee extra compensatieperiodes zijn toegevoegd, namelijk van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 (derde tranche) en van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 (vierde tranche). Het tijdvak waarin de beperkende maatregelen van kracht waren wordt dus gesplitst in twee aparte compensatieperiodes, die de jaargrens niet overschrijden. Via deze wijze wordt er aangesloten bij de boekhouding van exploitanten van zwembaden en ijsbanen en beperkt een gezamenlijk aanvraagmoment de administratieve lasten.

Het totale budget voor deze regeling bedraagt 46 miljoen euro. Indien alle aanvragen dit totaalbudget overschrijden, wordt het totaal beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen.

Let op:

De aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering kan door de gemeente pas worden ingediend in de periode van 15 augustus 2022 tot en met 18 september 2022. Hierdoor heeft iedere aanvrager ruim de tijd de aanvraag voor te bereiden. Markeer deze aanvraagperiode duidelijk in uw agenda, zeker met aanstaande zomervakanties in het vooruitschiet. Aanvragen die na deze periode nog worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen!

, , ,

Geplaatst op: 10 juni 2022