Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties' is op 2 januari 2019 opengesteld voor amateursportorganisaties voor aanvragen.

De regeling subsidieert 20 procent van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet voor minimaal 5.000 euro zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro per kalenderjaar aanvragen.

Aanvullende subsidie voor maatregelen energiebesparing

Er is een aanvullende subsidie van 15 procent van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen worden dus voor 35 procent gesubsidieerd. In 2019 is er 87 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Vervanging subsidies Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)

Tot 7 december 2018 was het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regeling Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS) bij RVO.

Sinds 2 januari 2019 kunt u voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. 35 procent (20% + 15% aanvullend) van de kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie wordt vergoed.

Meer informatie en aanvragen van de subsidie kan via de website van DUS-I.

Geplaatst op: 3 januari 2019