Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 Programma open

Onderzoeksinstellingen kunnen samen met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of lokale overheden gezamenlijk een subsidie aanvragen om een praktisch probleem gerelateerd aan de coronacrisis en de maatregelen daartegen snel op te pakken.

Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep op 25 mei 2020, 12.00 uur.

Praktijkgerichte problemen

Organisaties zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden en openbaar vervoer worden voor praktische problemen gesteld als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen onderzoeksvragen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische problemen kunnen verminderen of oplossen.

Subsidieoproep

Deze kortlopende subsidieoproep staat 2 weken open voor aanvragen van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen, instituten) en (maatschappelijke) instellingen, ondernemingen of lokale overheden. Wetenschappelijke organisaties kunnen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor de inzet van wetenschappelijke expertise of actieonderzoek in hun activiteiten, bedrijfsprocessen of lokale beleid gericht op het aanpakken van een probleem gerelateerd aan de coronacrisis. Per aanvraag is maximaal € 25.000,- beschikbaar voor projecten met een looptijd van maximaal 6 maanden.

Het COVID-19 Programma

Het onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek naar de effecten van de coronacrisis en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn 3 aandachtsgebieden:

  1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. Zorg en preventie
  3. Maatschappelijke dynamiek

Specifiek het derde aandachtsgebied biedt mogelijkheden voor de sector sport en bewegen. Dit aandachtsgebied richt zich op het genereren van kennis over de maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Wat is de impact daarvan op (aspecten van) de brede Nederlandse en mondiale samenleving? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Welke herstartscenario’s kunnen succesvol zijn na een kortere of langere periode van economische en sociale ontwrichting? Maar ook: welke positieve effecten heeft de crisis? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

Meer informatie

, , , , ,

Geplaatst op: 12 mei 2020