TASO-regeling voor amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar.

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en bedraagt € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).  Amateursportorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020  via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Huurlasten

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten.

Alle informatie over de TASO-regeling leest u in de regeling zoals gepubliceerd, zie publicatie in de Staatscourant.  Let op: bepaalde tussentijdse wijzigingen (zoals het totale budget en de mogelijkheid om voor twee periodes een tegemoetkoming aan te vragen) zijn in deze publicatie nog niet opgenomen. De verwachting is dat in augustus 2020 een nieuwe regeling wordt ondertekend, waarin deze wijzigingen zijn vermeld.

Algemene informatie over de TASO- regeling vindt u via de website van DUS-I. 

, ,

Geplaatst op: 13 juli 2020