Terugdringen overvolle sportparken

Goede aanpakken en ideeën gevraagd!

De KNVB is gestart met een werkgroep  ‘overvolle sportparken’ om de druk op een voetbalaccommodatie van de zaterdag te verminderen. VSG herkent deze problematiek en wil graag goede voorbeelden en ideeën ophalen bij gemeenten. Heeft uw gemeente reeds goede aanpakken ontwikkeld of heeft u kansrijke ideeën hoe we de overvolle sportparken aan kunnen pakken, laat ons dit dan weten. We leren graag van elkaar.

Werkgroep

Naast het verzamelen van voorbeelden en ontwikkelrichtingen wil KNVB ook samen met gemeenten in overleg om na te gaan wat de kansen en mogelijkheden zijn om gezamenlijk de druk van de zaterdag te verminderen. Heeft u interesse om actief mee te denken in een tijdelijke werkgroep, laat ons dit dan ook weten. Het aantal overlegmomenten is nog niet beschreven maar dit zal geen intensief traject zijn. Reacties kunt u sturen naar: r.huijser@sportengemeenten.nl.

Geplaatst op: 8 juni 2018